AdWords

AdWords е изключително ефективен рекламен метод във всеки етап от процеса на вземане на решение за покупка – от запознаването с марката до достигане на желано действие.

AdWords рекламата има няколко значителни предимства пред традиционните канали за комуникация и продажби – широк набор от възможности за ангажиране на клиентите, по-добра обратна връзка с тях, по-висока честота на показване на рекламните послания, по-ниски разходи за достигане до определен брой потенциални клиенти, таргетирани по конкретни показатели и измеримост на резултатите.

Ние ще разработим за вас цялостна AdWords стратегия – ще подберем най-добрите ключови думи, ще създадем точните рекламни послания, ще ви изведем на предни позиции в търсачката на Google и ще проследим постигнатите от кампанията резултати.

 

 • Таргетиране на целева аудитория
 • Подбор на ключови думи
 • Съставяне на рекламни текстове
 • Пускане на рекламна кампания AdWords
 • PPC
 • Анализ на кампанията

Copywriting

Копирайтингът се е превърнал в ключов фактор за успеха на сайтовете, онлайн магазините и периодичните издания. Добре подбраното съдържание, ориентирано изцяло към потребителите, е вид комуникция, която успешно и по правилен начин презентира вас, вашите продукти, стоки и услуги.

Нашите текстове и послания са съобразени с нуждите и спецификата на всеки клиент, което ги прави изключително ефективни. Те се отличават с креативност, качество, точен подбор на думите и увлекателност.

Уникалността на съдържанието, като инструмент за оптимизация се гарантира чрез проверка в спецализирани софтуери.

 

 • Слогани
 • SEO оптимизирани текстове
 • Творчески концепции
 • Генериране на авторско съдържание за:
  • уеб сайт
  • блогове
  • рекламни текстове
  • статии
  • e-mail
  • представителни текстове
  • обяви
  • брошури

Facebook

Фейсбук е сред най-мощните генератори на трафик и полезно взаимодействие. Интересът към платформата расте с всеки изминал ден и реално всеки ваш настоящ и потенциален клиент се намира във фейсбук пространството. За да превърнете това в свое преимущество, не е достатъчно само да имате страница.

За да достигнете до своя таргет и респективно, за да постигнете ползи, е необходима качествено изградена и професионално реализирана стратегия. Това включва разработването на фейсбук концепция и управление на цялостната кампания, обвързана с онлайн магазин и реклама.

 • Създаване на страница
 • Изготвяне на стратегия и концепция
 • Онлайн магазин
 • FaceBook Pixel
 • Поддръжка на страницата – Търсене на теми, които интересуват потребителите в момента; Генериране на идеи за съдържание; Редовни публикации
 • Facebook Реклама
 • Анализ на резултатите

Базови услуги

 

 • Опознаване на клиента, неговите краткосрочни и дългосрочни бизнес цели
 • Анализ на онлайн представянето на клиента в момента
 • QA тестване на сайта на клиента
 • Анализ на конкурентите
 • Определяне на целевата група и анализ на таргета
 • Лого и слоган
 • Планиране на краткосрочни рекламни кампании
 • Подбиране на рекламни инструменти и канали
 • Провеждане на рекламните кампании
 • Анализ на постигнатите резултати